Monday, July 4, 2022
Home ಸಮಾಚಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾರ್ತೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಪಾದುಕೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ

ಅಯೋಧ್ಯೆ ಪಾದುಕೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ

ಶೃಂಗೇರಿ: ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಾಯ ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಪೀಠ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಶ್ರೀ ರಾಮಚಂದ್ರನಿಗಾಗಿ ರತ್ನಖಚಿತ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನದ ಪಾದುಕೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ.

ಶೃಂಗೇರಿ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ಭಾರತೀತೀರ್ಥ ಮಹಾಸನ್ನಿಧಾನಂಗಳವರು ಹಾಗೂ ತತ್ಕರಕಮಲಸಂಜಾತರಾದ ಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀ ವಿಧುಶೇಖರಭಾರತೀ ಸನ್ನಿಧಾನಂಗಳವರು ಶ್ರೀರಾಮ ಪಾದುಕೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ನಿಮಗೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತಾ?
ಹಾಗಾದರೆ ಇತರರಿಗೂ SHARE ಮಾಡಿ ಓದಿಸಿ...

ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ

error: Content is protected !!